Bel ons

Disclaimer

Gebruiksvriendelijk
20 jaar ervaring
Prijs / kwaliteit
Website op maat

Deze disclaimer geldt voor de website: http://www.kmosites.com en aanverwante domeinen.

 

Uitgebaat door: KMOSites bv, G. Callierlaan 213, 9000 Gent, BE 0883.003668. 

 

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten. 

 

1. Aangeboden informatie

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard en is noch aangepast aan specifieke personen, noch aan specifieke omstandigheden en geldt niet als persoonlijk advies. 

 

Aangaande de aangeboden informatie worden geen garanties verstrekt en het gebruik van zowel de website als de aangeboden informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. 

 

2. Aansprakelijkheid

Ondanks al onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat, volledig, nauwkeurig en up-to-date is, kunnen er zich onjuistheden voordoen, waarvoor we evenwel niet aansprakelijk zijn. 

 

Wij zijn noch voor directe, noch voor indirecte schade of gevolgschade aansprakelijk. 

 

Dit geldt eveneens voor eventuele technische gebreken die de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zouden maken, ongemakken zouden veroorzaken of de toegang zouden bemoeilijken.

 

3. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die buiten onze controle liggen. Wij verstrekken geen enkele garantie voor wat dergelijke externe websites betreft en aanvaarden daarom ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van externe websites.

 

4. Intellectuele eigendom

Al wat op deze website weergegeven wordt, mag slechts gereproduceerd worden met onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. doch niet uitsluitend alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden. 

 

Personen die zelf op onze website informatie toevoegen, bv. door een online gastenboek in te vullen, door te schrijven op een blog of discussieforum of op een andere wijze, stemmen er uitdrukkelijk mee in om het vermogensrechtelijke deel van hun auteursrecht op de door hen geleverde tekst en andere data af te staan en ons daarnaast het recht te verschaffen deze tekst te gebruiken en te reproduceren en verder mee te delen aan het publiek en zo nodig aan te passen en dit zowel met als zonder bronvermelding.

 

5. Cookies

Wij willen onze bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van de bezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere cookies zorgen er voor dat een websiteapplicatie correct werkt.

 

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door deze website verder te gebruiken zonder in uw browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u er als bezoeker mee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

 

6. Wijzigingen 

Wij behouden ons steeds het recht voor deze disclaimer te veranderen. 

 

7. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht en elke betwisting over de interpretatie of over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van G.