Bel ons

Is uw activiteit "e-commerce" geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen?

Gebruiksvriendelijk
20 jaar ervaring
Prijs / kwaliteit
Website op maat

De activiteit van "e-commerce" moet verplicht worden geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit dient te gebeuren door elke onderneming die o.a. als activiteit heeft: "het verkopen van goederen via het internet". Dus dit is van toepassing voor elke webshop eigenaar.

 

Dit dient te gebeuren onder de NACEBEL-code 4791003. U kan hierover meer informatie vragen bij uw boekhouder.

 

Ter informatie voegen wij de desbetreffende wetteksten in "het Wetboek van Economisch Recht" toe:

artikel III.51 WER. 

§1. Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niethandelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.  Wanneer de uitoefening van een nieuwe activiteit voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze ondernemingen, in afwijking van paragraaf 1, binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap tot wijziging overgaan. 

§ 2. Binnen een termijn van één maand vanaf de verandering in hun toestand moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht verzoeken om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien één van de vermeldingen van de inschrijving, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel III.53, niet meer overeenstemt met de werkelijke toestand.